Program Sobota 3.10.2020

8:00 – 9:00– registrácia účastníkov

9:00 – 9:45 Mgr. Eva Sendeková (SK)

Odev stredoveku vo svetle oltárneho umenia z Bardejova

9:55 – 10:55  Doc.Martina Hřibová PhD. (CZ)

Přehled textilních nálezů v Herjolfsnes

11:05 – 12:30 – Justyna Sepiał – Rychlik (PL)

Delays and differences late medieval fashion in Poland in comparision to Westerneuropean fashion, based on art.

12:30 – 13:30 – Obedňajšia prestávka

13:30- 15:00– Ivan Dubec (CZ) 

Válečné a turnajské erbovní odění 1. pol.14. storočí

15:10 – 16:40  Denis Pongrácz (SK) 

Vývoj odievania koní pre boj a reprezentáciu šľachty v 14. a 15. storočí

16:50– 18:00 – Martin Šimša, PhD. (CZ)

 Vznik a vývoj dlouhých uzavřených kalhot v Evropě s přihlédnutím k českým zemím

18:10 – 19:40 Juraj Matejík (SK) 

Obuv v stredoveku

20:00 – večera

Po večeri posedenie s autormi, diskusie

Zmena programu vyhradená

© 2023 by Umenie lukárskeho remesla.